περι

Λένε ότι μια εικόνα αντιστοιχεί σε 1000 λέξεις.

Μεταφέροντας εδώ όλες τις φωτογραφίες που μου παραχώρησε ο διαχειριστής του http://www.agiosthomas.eu , θέλησα να βοηθήσω και εγώ στη δικτυακή δημοσιότητα του τόπου που δεν είμαι γέννημα, αλλά θρέμμα.